Нашите услуги и цени

Повеќе насмевка, повеќе среќа

Општа стоматологија
Контролен преглед Времетраење: 30 мин.
Локална флуор профилакса Времетраење: 30 мин.
Локална флуор профилакса Времетраење: 30 мин.
Лекување на коренски канали Времетраење: 30 мин.
Лекување на заб Времетраење: 30 мин.
Пломбирање на заб Времетраење: 30 мин.
Екстракција (вадење) на заб Времетраење: 30 мин.
Ултразвучно чистење на забен камен и полирање Времетраење: 30 мин.
Надградба на забен корен со колче Времетраење: 30 мин.
Пескарење на заби до висок сјај Времетраење: 30 мин.
Белење на заби Времетраење: 60 мин.
Протетика
Изработка на тотални и парцијални акрилатни протези Времетраење: 30 мин.
Класични вузил протези и вузил протези со атечмени Времетраење: 30 мин.
Репаратура на протези Времетраење: 30 мин.
Ребазација подлагање на протези Времетраење: 30 мин.
Репаратура на фасети Времетраење: 30 мин.
Металкерамички порцелански коронки Времетраење: 30 мин.
Безметални керамички коронки и мостови Времетраење: 30 мин.
Изработка на вилица Времетраење: 30 мин.
Естетска Стоматологија
Хијалуронски филери на усни Времетраење: 30 мин.
Пополнување на назолабијални бразди Времетраење: 30 мин.
Online
Online консултација Цена на услугата: Времетраење: 30 мин.
Ортодонција
ортодонтска контрола Цена на услугата: Времетраење: 30 мин.
поставување фиксен апарат Цена на услугата: Времетраење: 60 мин.
вадење фиксен апарат Цена на услугата: Времетраење: 60 мин.
Ортодонтски преглед Цена на услугата: Времетраење: 30 мин.
Закажи термин