Нашите услуги ја задржуваат вашата насмевка

Повеќе насмевка, повеќе среќа

Општа стоматологија

Контролен преглед

Општа стоматологија

Локална флуор профилакса

Општа стоматологија

Локална флуор профилакса

Општа стоматологија

Лекување на коренски канали

Општа стоматологија

Лекување на заб

Општа стоматологија

Пломбирање на заб

Општа стоматологија

Екстракција (вадење) на заб

Општа стоматологија

Ултразвучно чистење на забен камен и полирање

Општа стоматологија

Надградба на забен корен со колче

Општа стоматологија

Пескарење на заби до висок сјај

Општа стоматологија

Белење на заби

Протетика

Изработка на тотални и парцијални акрилатни протези

Протетика

Класични вузил протези и вузил протези со атечмени

Протетика

Репаратура на протези

Протетика

Ребазација подлагање на протези

Протетика

Репаратура на фасети

Протетика

Металкерамички порцелански коронки

Протетика

Безметални керамички коронки и мостови

Протетика

Изработка на вилица

Естетска Стоматологија

Хијалуронски филери на усни

Естетска Стоматологија

Пополнување на назолабијални бразди

Online

Online консултација

Ортодонција

ортодонтска контрола

Ортодонција

поставување фиксен апарат

Ортодонција

вадење фиксен апарат

Ортодонција

Ортодонтски преглед

Нашиот тим

Ние сме тука за вашата насмевка

Спец. Д-р. Јулијана Ангеловска Зафироска м-р.

<b>Д-р. Јулијана Ангеловска Зафироска е специјалист по ортодонција, магистер по стоматолошки н...