Kontakt per informacione

Adresa: Бул. Јане Сандански бр.17

Telefon: 070 397 807

Скопје

Adresa: Бул. Јане Сандански 13B/03

Telefon: 070 397 807